Til minne om 9/11

– som kan sees på som et veiskille i vår sivilisasjons utvikling

 • Fredsvenn:


  I det siste har vi vært vitne til en folkereisning mot dem som tjener på å utbytte og undertrykke, være seg mennesker, dyr og miljø. De sosiale bevegelsene for rettferdighet, sannhet, fred og miljø er sterke og vi gir oss ikke! Sammen fremmer vi alternativer som står i kontrast til dagens destruktive tendenser! Globaliser håpet – globaliser kampen! Samhold gir styrke!

 • En bedre verden er mulig!

  Vi lever i en stadig mindre verden hvor vi i økende grad finner ut av at vi er gjensidig avhengig av hverandre og at vi må ut av våre små sirkler og krysse hverandres grenser. Samtidig som det stadig mer blir klarere for oss at vi må videreutvikle vår sivilisasjon står det også klarere for oss at vi må samarbeide på globalt plan hvis vi skal ha håp om å gjøre noe med de krisene vi nå ser tårne seg opp foran oss.

  Mahatma Gandhi – den store brobyggeren og fredsarbeideren – sto i en hinduistisk tradisjon som så alle religioner som veier til det samme målet. Han sa om seg selv at han var både hindu, jøde, kristen og muslim, og at det var sannheten og kjærligheten som kunne forene alle mennesker på tvers av livssynsmessige og kulturelle forskjeller.

  Denne siden er tilegnet de mennesker og organisasjoner som ønsker og arbeider for en likeverdig, solidarisk, rettferdig, frihetlig, fredelig og bærekraftig verden. Sammen må vi fjerne de kreftene som holder oss nede. Vi trenger ikke kun et nytt parti, men en fornyelse av vår sivilisasjon i sin helhet. Vi må danne revolusjonære forsamlinger og råd rundt om på planeten, som samarbeider for felles beste. Det er i fellesskap vi finner de beste løsningene.

  Det er nå på tide at jordens flittige arbeidere, kunstnere av alle slag, kreative sjeler og urbefolkninger over hele verden, står side om side og viser vei inn i det nye og ukjente. De sosiale bevegelsene for rettferdighet, sannhet, fred og miljø er sterke og vi gir oss ikke! Sammen fremmer vi alternativer som står i kontrast til dagens destruktive tendenser! Globaliser håpet – globaliser kampen! Samhold gir styrke!

 • Bli med å skap en bedre verden – Bli med i Occupy bevegelsen

 • Vi er de 99% – Occupy Norge

 • Sjur C. Papazian

  Feil: Twitter svarte ikke. Vennligst vent noen minutter og last denne siden på nytt.

 • Nylige innlegg

 • Kategorier

 • Arkiv

 • RSS Til minne om 9/11

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 1 annen følger

 • Abonner

 • Meta

 • Reklamer

Kap 1: Den 11. september

Posted by Fredsvenn den februar 25, 2013

KAP I

Den 11. september

Den 11. september 2001 vil, blant annet på grunn av det som har funnet sted i ettertid, komme til å bli husket som den dagen da terrorister kapret fire fly i USA. To av dem styrtet inn i Verdens handelssenter (WTC), populært kalt Tvillingtårnene, et kompleks av bygninger i New York’s finansdistrikt, Manhatten, et styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter utenfor Washington, Pentagon, som delvis ble ødelagt på grunn av den voldsomme brannen som oppsto etter flyets kollisjon med bygningen, og et siste som styrtet i nærheten av Pittsburgh, etter at passasjerene hadde forsøkt å ta tilbake kontrollen fra kaprerne, hvis det i det hele tatt var noen.

I følge den offisielle rapporten, 9/11 Commission Report, tidligere kalt Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, vedrørende hendelsene som ledet opp til den 11. september 2001 forberedt av National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, også kjent som 9/11 Commission eller Kean/Zelikow kommissjonen på etterspørsel fra president George Bush og Kongressen var det til sammen 19 terrorister med forbindelse til nettverket al Qaida, som sto bak angrepet og Osama bin Laden skal ha vært en av hovedpersonene. Kommisjonen startet arbeidet den 26. november 2002, 441 dager etter angrepet, og ga ut rapporten den 22. juli 2004.

WTC var et kompleks av bygninger som raget 110 etasjer over asfalten i New Yorks finansdistrikt, nedre Manhatten. Den dominerende bygningsstrukturen i WTC besto av to identiske skyskrapere, populært kalt Tvillingtårnene, hvorav hvert inneholdt 350.000 kvadratmeter kontorplass for en rekke handels- og finansinstitusjoner. Omtrent 50.000 personer arbeidet til daglig i tårnene.

I alt ble 2.749 mennesker drept i angrepet på WTC, hvorav 2.650 i selve WTC, inklusive 343 brannmenn og 60 New York City (NYC) og Port Authority (PA) politioffiserer, som gikk inn i bygningene før de raste, og 157 personer som var passasjerer i de to flyene. I tillegg kommer at hele 189 mennesker ble drept i Pentagon, hvorav 64 passasjerer ble drept om bord på flyet som skal ha styrtet inn i Pentagon, og 44 passasjerer ble drept om bord på flyet som styrtet utenfor Pittsburgh. Til sammen døde nærmere 3.000 som direkte følge av angrepet, noe som er et høyere antall enn etter angrepet på Pearl Harbor den 7. desember 1941 hvor det døde 2.403 mennesker.

I følge Paul Wolfowitch, som sammen med Donald Rumsfeld og Dick Cheney har fått mye av æren av å stå bak den politikken som USA i ettertid har fulgt, var angrepet den 11. september 2001 den første gang siden den amerikanske borgerkrigen at så mange amerikanere har blitt drept på det amerikanske fastland på grunn av et væpnet angrep. Som han uttalte ”Hvis man skulle ha pekt ut 10 historiske hendelser som har betydd noe i amerikansk historie, peker den 11. september seg ut som en av dem, hvis ikke som den største av dem alle.”

Dagen, som har blitt stående som en merkedag i historien, representerte et historisk vendepunkt, ikke kun for USA, men på grunn av USAs globale betydning, og tatt i betraktning USAs valg av reaksjon, for hele verden. Det hersker lite tvil om at den 11. september kommer til å bli prentet inn i oss, om vi vil det eller ikke, som det som satte gang i den tredje verdenskrig. En krig ikke minst skissert opp i Zbigniew Brzezinskis bok Det store sjakkspillet og de geostrategiske imperativer, publisert som Den eneste supermakten i Tyskland.

At helt spesielle begivenheter setter sitt preg på virkelighetsoppfatninger er ikke enestående. Også den 11. september har påvirket amerikansk og vestlig mentalitet. Inntil den 11. september var det et annet tankesett som preget vesten, nemlig at vesten var uovervinnelig, og at vestlig, og spesielt amerikansk teknologi, ga stabilitet og trygghet. Avslutningen av Golfkrigen den 21. februar 1991, med Iraks nederlag og gjenerobringen av Kuwait, var med til å produsere denne mentaliteten.

Angrepet den 11. september 2001 snudde opp ned på synet av USA som usårlig. USA, land nummer en på den internasjonale rangordenen av nasjonalstater, ble angrepet og led et enormt prestisjetap. Gjennom å styrte flyene inn i bygninger som symboliserte både den økonomiske og militære makt hadde man klart å vise hvor sårbart USA er.

Enormt mye sto derfor på spill, så vel politisk som økonomisk og militært. Især ettersom tidspunktet for angrepet sammenfalt med en internasjonal økonomisk krise og med utviklingen av en raskt voksende antikapitalistisk bevegelse i etterkant av opprøret mot Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og den neoliberale markedsliberalisme i Seattle i desember 1999.

Det internasjonale pengefond IMF og G7-gruppen av rike industriland uttalte kort tid etter hendelsen at de ville sørge for at det globale finanssystemet ikke ville bli påvirket av hendelsen i USA. Både flyselskap og banker, som fikk problemer på grunn av det reduserte forbruket, ble tilbudt støtte, mens kritikken mot dagens brutale og undertrykkende neoliberale system druknet i det som fant sted den 11. september, og har først i lang tid etterkant vendt tilbake.

I tiden etter den 11. september ble vi av Bush til og med oppmuntret til, for ikke å glemme bedt om å forbruke mer for at angrepet ikke skulle ødelegge USAs økonomi. Vi gjør naturresurser om til søppel i et stadig raskere tempo, uten å skjenke de fremtidige generasjoner en tanke.

Bush administrasjonen benyttet seg i fulle monn av den makt som ble gitt dem i etterkant av den 11. september 2001, ikke minst til å føre en global krig mot terrorisme og gå til krig mot Afghanistan, som gikk over til å inkludere Irak.

Kort tid etter den 11. september 2001 begynte forsvarsminister Donald Rumsfeld og viseforsvarsminister for politiske saker Doug Feith koordineringen av en amerikansk invasjon av Irak. Ufordringen for Feith, den tredje sivile som tjenestegjør i det amerikanske forsvarsdepartement, var å etablere en årsaksforklaring til hvorfor man skulle gå til krig, en global krig mot terrorisme.

Samtidig begynte man å forberede seg på at det moderne korstoget ikke kun skulle nå Bagdad, foruten også til Damaskus og Tehran. En rekke åpne og hemmelige offensive opperasjoner ble innledet mot Iran hvor CIA og dets NGO regimeskifte-industri ønsker å gjennomføre et kupp eller annen form for regimeskifte. I tillegg kommer den stadig større mengden av antiterrorlover, som stort sett har gått ut på å gi Bush administrasjonen stadig mer makt på bekostning av folk flest, og da ikke aller minst opposisjonen.

I 2003 benyttet Bush administrasjonen seg av dagen for propagandamessige hensyn gjennom å kalle den for Patriot Day i 2003. I en minnetale i forbindelse med markeringen av 11. september, oppfordret presidenten Kongressen til å gi landets ordensmakt enda videre fullmakter i sin jakt på potensielle terrorister.

Rett før minneseremonien sendte USAs utenriksdepartement ut en sikkerhetsadvarsel til amerikanske borgere i utlandet. USA fryktet et nytt angrep på toårsdagen. Dette ikke aller minst for å friske opp på minnet. Offentliggjøringen av en ny videofilm med bilder av bin Laden og hans lege og nærmeste rådgiver Ayman al-Zawahri, som ekspertene er i tvil om er nye bilder av a-Qaidalederen, bidro til dette ettersom offentliggjøringen av slike opptak tidligere har blitt fulgt opp med angrep.

Mens de politikerne som rett etter 11. september 2001 stemte for den omstridte Patriot Act i senere tid har arbeidet for at deler av loven bør fjernes og fullmaktene innskrenkes har Bush, som er av en annen oppfatning, arbeidet for at påtalemakten skal kunne ha anledning i sin terroretterforskning til å foreta vitneinnkalling uten å gå til en storjury, holde mistenkte personer i varetekt uten kausjonsmulighet, samt å kreve dødsstraff i flere tilfeller dagens lover åpner for.

Reklamer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Posted by Fredsvenn den november 30, 2009

Her fødtes sivilisasjonen VÅR – Den neolittiske revolusjon:

civilisation

Gudinnekulturen

– Alle ga etter evne og fikk etter behov:

halaf84

cybele

Khabur/Balikh – Det øvre Eufrat:


Göbekli Tepe:

Spredning av jordbruk:


Spredning av handel:

civilizationbc

Urkesh musikk

Archatlas

Noas barn

First Legend – The Tree of Life

Folkemord:

Kapitalisme:

The-Four-Horsemen-Of-The-Apocalypse,-1887

http://blikk.files.wordpress.com/2009/11/4horsemen_pastorpack_small.jpg

Motkrefter:

Slik er det i dag:

civilizationast

civilizationdisaster

civilizationmm

CHINA-DROUGHT-RESERVOIR

http://blikk.files.wordpress.com/2009/11/bear-6a00e54fc3d3fc883301156f5ec76b970b-800wi.jpg

civilizationcrash

civilisationnic

civilizationf2

Guardian Survivalism

Kampen nedenfra?

pillarrevolution

civilisationas

CS006436

Kapitalismens forsvarere:

http://blikk.files.wordpress.com/2009/11/g20protest.jpg

Slutt:

civilisationrn

civilizationrs

”A Civilization is a society or culture group normally defined as a complex society characterized by the practice of agriculture and settlement in towns and cities. Compared with other cultures, members of a civilization are commonly organized into a diverse division of labor and an intricate social hierarchy.”

Mission Civilisatrice (the French for Civilisatory mission) is a rationale for intervention or colonisation, proposing to contribute to the spread of civilization, mostly amounting to the Westernization of indigenous peoples.

It was notably the underlying principle of French and Portuguese colonial rule in the late 19th and early 20th centuries. It was influential in the French colonies of Algeria, French West Africa, and Indochina, and in the Portuguese colonies of Angola, Guinea, Mozambique and Timor. The European colonial powers felt it was their duty to bring Western civilization to supposedly backwards peoples. Rather than merely govern colonial peoples, the Europeans would attempt to Westernize them in accordance with a colonial ideology known as assimilation.”

Civilized_core refers to the four advanced civilizations that emerged during the 1st millennium BC, during the earlier Iron Age after the collapse of the Bronze Age civilizations that preceded them.

These were, in no particular order, the civilizations of:

Zhou China, culminating in the Han Empire in the 3rd century BCE

Mesopotamia (Babylonia and Assyria), culminating in the unified Achaemenid Empire in the 6th century BC

Iron Age India, the Mahajanapadas culminating in the Maurya Empire in the 4th century BC

The Mediterranean, developing from scattered Phoenician settlements to the emergence of Ancient Greece in the 7th century BC and culminating in the Hellenistic civilization in the 4th century BC, by the 3rd century BC streching its influence throughout the Mesopotamian and into the Indian sphere.”

”German philosopher Karl Jaspers coined the term the Axial Age to describe the period from 800 BC to 200 BC, during which, according to Jaspers, similar revolutionary thinking appeared in China, India and the Occident. The period is also sometimes referred to as the Axis Age.

Jaspers, in his Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (The Origin and Goal of History), identified a number of key axial age thinkers as having had a profound influence on future philosophy and religion, and identified characteristics common to each area from which those thinkers emerged. Jaspers saw in these developments in religion and philosophy a striking parallel without any obvious direct transmission of ideas from one region to the other, having found no recorded proof of any extensive intercommunication between Ancient Greece, the Middle East, India, and China. Jaspers held up this age as unique, and one to which the rest of the history of human thought might be compared. Jaspers’ approach to the culture of the middle of the first millennium BC has been adopted by other scholars and academics, and has become a point of discussion in the history of religion.”

”The Mountains of Ararat is the place named in the Book of Genesis where Noah’s ark came to rest after the great flood (Genesis 8:4). Abrahamic tradition associates the mountains of Ararat with Mount Ararat in present day Turkey.”

”The Neolithic Revolution was the first agricultural revolution – the transition from hunting and gathering communities and bands, to agriculture and settlement (settlement is currently being questioned). Archaeological data indicate that various forms of domestication of plants and animals arose independently in at least 7-8 separate locales worldwide, with the earliest known developments taking place in the South West Asia around 10,000 BC (BCE) or earlier.

However, the Neolithic Revolution involved far more than the adoption of a limited set of food-producing techniques. During the next millennia it would transform the small, mobile and fairly egalitarian groups of hunter-gatherers that had hitherto dominated human history, into sedentary societies based in built-up villages and towns, which radically modified their natural environment by means of specialized cultivation and storage technologies (e.g. irrigation) that allowed extensive surplus production. These developments provided the basis for high population densities, complex labor diversification, trading economies, centralized administrations and political structures, hiearchical ideologies and depersonalized systems of knowledge (e.g. property regimes and writing). The first full-blown manifestation of the entire Neolithic complex is seen in the Middle Eastern Sumerian cities (ca. 5,300 BC), whose emergence also inaugurates the end of the prehistoric Neolithic and the beginning of historical time.

The relationship of the above-mentioned Neolithic characteristics to the onset of agriculture, their sequence of emergence and empirical relation to each other at various Neolithic sites remains the subject of academic debate, and seems to vary from place to place, rather than being the outcome of universal laws of social evolution.”

Origins, Age, Spread and Ethnic Association of European Haplogroups_and Subclades

An Uruk World-System?

The Birth of Global Trade

History of the Levant

Neolithic Revolution

Kebarans

Natufians

Çatal höyük

Khabur

Tell_Halaf

Urkesh

Sumer

Civilization has been criticized from a variety of viewpoints and for a variety of reasons. Some critics have objected to all aspects of civilization; others have argued that civilization brings a mixture of good and bad effects.

Some environmentalists like Derrick Jensen criticize civilizations for their exploitation of the environment. Richard Hienberg argues that through intensive agriculture and urban growth, civilizations tend to destroy natural settings and habitats, and deplete the resources on which it depends. This is sometimes referred to as «dominator culture». Proponents of this view believe that traditional societies live in greater harmony with nature than civilizations; people work with nature rather than try to subdue it. The sustainable living movement is a push from some members of civilization to regain that harmony with nature.

Primitivism is a modern philosophy totally opposed to civilization. Primitivists accuse civilizations of restricting human potential, oppressing the weak, and damaging the environment. They wish to return to a more primitive way of life which they consider to be in the best interests of both nature and human beings. Leading proponents are John Zerzan and Derrick Jensen, whereas a critic is Roger Sandall.

However, not all critics of past and present civilization believe that a primitive way of life is better. Some have argued that many negative aspects of current ‘civilized’ nations can be overcome. Karl Marx, for instance, argued that the beginning of civilization was the beginning of oppression and exploitation, but also believed that these things would eventually be overcome and communism would be established throughout the world. He envisioned communism not as a return to any sort of idyllic past, but as a new stage of civilization. Conflict theory in the social sciences also views the present form of civilization as being based on the domination of some people by others, but does not judge the issue morally.

”Given the current problems with the sustainability of industrial civilization, some, like Derrick Jensen, who posits civilization to be inherently unsustainable, argue that we need to develop a social form of post-civilization as different from civilization as the latter was with pre-civilized peoples.”

” Vad vill dagens radikala tänkare? Medan flera av dem nu möts på European Social Forum i Malmö berättar Thomas Anderberg om en av den samtida filosofins mer udda och beryktade figurer. John_Zerzan menar att all utveckling är av ondo.”

Avskaffa språket

Anarcho-primitivism

Green anarchism

Neo-Tribalism

Green Anarchy

Surplus

Fifth Estate

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »